O fundacji CITY OK

Strona główna » Kadra » Tomasz Chruszczow
Tomasz Chruszczow

Tomasz Chruszczow

Prezes Zarządu Fundacji CITY OK

Ekspert w zakresie krajowych i międzynarodowych polityk środowiskowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie dyplomacji wielostronnej, międzynarodowych negocjacji oraz europejskich procesów decyzyjnych. Wykładowca studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego – Zasady Zrównoważonego Rozwoju dla biznesu. Transformacja klimatyczna. Wykładowca Szkoły ESG w Krajowej Izbie Gospodarczej. Współzałożyciel i Senior Fellow thinktanku European Round Table for Climate Change & Sustainable Transition asbl, Bruksela (od 2017), Członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2019). Obecnie prowadzi działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju, wdrażania europejskich przepisów środowiskowych w przemyśle. Prowadzi szkolenia z zakresu międzynarodowej i europejskiej polityki klimatycznej oraz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w biznesie.

Pracował na wyższych stanowiskach w administracji rządowej (w Ministerstwie Środowiska) Czempion Klimatyczny Wysokiego Szczebla dla COP24 i przewodniczący Organów Pomocniczych ds. Wdrożeń oraz ds. Doradztwa Naukowego i Technologicznego Konwencji Klimatycznej ONZ. Szef delegacji UE w czasie polskiej prezydencji Rady UE, negocjator Porozumienia paryskiego.

Wcześniej Dyrektor Stowarzyszenia Forum Opakowań Szklanych (1997-2008), Dyrektor Biura Związku Pracodawców Polskie Szkło (2003-2009), odpowiedzialny między innymi za wdrożenie w Polsce systemu zbiórki i recyklingu opakowań szklanych. Prowadził i koordynował szeroką współpracę z samorządami w zakresie wprowadzania standardów zbiórki selektywnej, akcji edukacyjnych. Aktywnie uczestniczył w wypracowywaniu rozwiązań prawnych z obszaru gospodarki odpadami oraz obowiązków przedsiębiorców zarówno w Komisjach Sejmowych, w Ministerstwie Środowiska oraz w instytucjach europejskich. W latach 2005-2009 przewodniczył Technicznym Grupom Roboczym ds. gospodarki odpadami oraz ds. przemysłu szklarskiego i ceramicznego w Krajowym Centrum BAT w Ministerstwie Środowiska.