O fundacji CITY OK

Strona główna » Kadra » Michał Korkozowicz
Michał Korkozowicz

Michał Korkozowicz

Ekspert

Jako wyższy urzędnik w Urzędzie Rady Ministrów odpowiedzialny za koordynację pomocy zagranicznej. W 1992 roku przeszedł do sektora prywatnego. Był m.in. Dyrektorem PHZ „Hortex”. Przez 5 lat od 1995 do 2000 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Polskiej Koalicji Opakowań Przemysłowych EKO-PAK. W tym czasie brał udział w pracach nad polską ustawą o odpadach.

W latach 1999-2001 reprezentował wprowadzających na rynek produkty OEM w opakowaniach w pracach nad ustawą o środowisku, ustawą o odpadach, ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej oraz ustawą o opakowaniach. Jako ekspert branżowy, uczestniczył w pracach podkomisji parlamentarnych i specjalnych zespołów zadaniowych zajmujących się opracowaniem projektów nowelizacji tych ustaw.

W latach 2000-2002 był twórcą i pierwszym Prezesem Zarządu REKOPOL SA Organizacja Odzysku Opakowań. W 2003 roku objął funkcję Prezesa Zarządu REBA Organizacja Odzysku, którą pełnił do 2014 r. Stworzył od podstaw pierwszy w Polsce ogólnokrajowy system selektywnej zbiórki i recyklingu baterii i akumulatorów przenośnych.

Od opuszczenia REBA w 2014 roku prowadzi własną działalność doradczą. Przygotował kilka raportów na temat efektów wdrożenia w Polsce ROP w obszarze opakowań i odpadów poużytkowych oraz brał udział w różnych projektach doradczych w tym obszarze. Jako Członek Komitetu ds. Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej aktywnie uczestniczył w procesie konsultacji z przemysłem projektowanego ustawodawstwa dotyczącego wdrażania przez Polskę unijnego pakietu odpadowego i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz systemu kaucyjnego.