Oferta CITY OK

Strona główna » Oferta

Oferta

Zobacz zakres działań w jakich jesteśmy w stanie pomóc.

Materiały służące działalności naukowej i edukacyjnej

Gromadzimy i udostępniamy materiały służące działalności naukowej i edukacyjnej.

Prace naukowo – badawcze

Prowadzimy prace naukowo – badawcze służące rozwojowi wiedzy i wzrostowi gospodarczemu.

Realizacja programów i przedsięwzięć

Tworzymy i uczestniczymy wraz z partnerami w realizacji programów i innych przedsięwzięć.

Budowa potencjału ludzkiego oraz instytucjonalnego

Proponujemy szkolenia dla zarządów oraz kadry zarządzającej miast i regionów, a także przedsiębiorstw. 

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju

Wspieramy przygotowanie strategii rozwojowych dla miast i regionów oraz przedsiębiorstw. 

Seminaria i konferencje

Organizujemy seminaria i konferencje podejmując wszelkie działania na rzecz współpracy dla celów zrównoważonego rozwoju.

Zarówno wskazane, jak i inne działania będą podejmowane w formie projektów i programów angażujących jak najliczniejsze grona osób i organizacji partnerskich