Fundacja CITY OK · Warszawa

Zrównoważony rozwój miast i regionów

Zrównoważony rozwój – Ochrona klimatu – ESG

Fundacja CITYOK jest pozarządowym, niezależnym ośrodkiem zajmującym się problematyką zrównoważonego rozwoju, rozpowszechnianiem wśród decydentów i społeczności lokalnych wiedzy na temat ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian oraz na temat wpływu ryzyka klimatycznego i środowiskowego na finanse i potencjał rozwojowy miast i regionów.

Fundacja CITY OK · Warszawa

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Zrównoważony rozwój – Ochrona klimatu – Systemy ESG

Fundacja CITYOK jest pozarządowym, niezależnym ośrodkiem zajmującym się problematyką zrównoważonego rozwoju, rozpowszechnianiem wśród decydentów i społeczności lokalnych wiedzy na temat ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian oraz na temat wpływu ryzyka klimatycznego i środowiskowego na finanse i potencjał rozwojowy miast i regionów.

Fundacja CITY OK · Warszawa

Prace naukowo badawcze

Analizy · Raporty

Fundacja CITYOK jest pozarządowym, niezależnym ośrodkiem zajmującym się problematyką zrównoważonego rozwoju, rozpowszechnianiem wśród decydentów i społeczności lokalnych wiedzy na temat ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian oraz na temat wpływu ryzyka klimatycznego i środowiskowego na finanse i potencjał rozwojowy miast i regionów.

Czym się zajmujemy?

Wspieramy zrównoważony rozwój miast zgodnie z zasadami ochrony klimatu.

Prowadzimy prace naukowo – badawcze służące rozwojowi wiedzy i wzrostowi gospodarczemu.

Oferujemy szkolenia i wsparcie w budowie strategii rozwojowych miast oraz biznesu.

Podejmujemy współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

...

CITY OK to fundacja zajmująca się promowaniem zrównoważonego rozwoju miast i regionów, przedsiębiorstw, a także wszelkich organizacji, których cele są zbieżne z Celarmi Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Naszym głównym celem jest wspieranie firm i organizacji we wzmacnianiu konkurencyjności oraz w osiąganiu sukcesów  na rynku, dzięki wdrożeniu odpowiedniej strategii zarządzania.

Pragniemy wspierać społeczności biznesowe działające w sposób etyczny,  zrównoważony i społecznie odpowiedzialny. 

Jak działamy

1

Obszar zainteresowania

2

Spotkajmy się

3

Uzgadniamy plan

4

Wspólne działanie

Sukces naszych osiągnięć, tworzy...

Doświadczony zespół

Współpracujemy z doświadczonym zespołem specjalistów z dziedzin zrównoważonego rozwoju, klimatu oraz adaptacji do jego zmian, ekonomii oraz zarządzania. Proponujemy analizy ryzyka klimatycznego, środowiskowego oraz finansowego i jego wpływu na rozwój miast i regionów, a także przedsiębiorstw.

Tomasz Chruszczow

Tomasz Chruszczow

Prezes fundacji

Wojciech Piontek

Wojciech Piontek

Główny ekonomista

Julia Kozak

Julia Kozak

Ekspertka zarządzania projektami

BLOG

Zrównowarzone samorządy

Zrównowarzone samorządy

Zrównoważone samorządy to te, które podejmują działania mające na celu zrównoważony rozwój swojej społeczności, przy jednoczesnym...