O fundacji CITY OK

Strona główna » O fundacji

Fundacja CITY OK jest pozarządowym, niezależnym ośrodkiem zajmującym się problematyką zrównoważonego rozwoju, rozpowszechnianiem wśród decydentów i społeczności lokalnych wiedzy na temat ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian oraz na temat wpływu ryzyka klimatycznego i środowiskowego na finanse i potencjał rozwojowy miast i regionów.

Misją fundacji jest rozwój i transfer wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony klimatu oraz różnorodności biologicznej, wspieranie tworzenia i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, w tym systemów ESG (zorientowanego na cele środowiskowe i społeczne zarządzania) oraz inspirowanie działań służących wszechstronnej współpracy władz publicznych, przedsiębiorców oraz społeczności lokalnych.

Wyrównywanie szans grup zagrożonych negatywnymi skutkami społecznymi i gospodarczymi zmian klimatu, a także wsparcie europejskiej współpracy miast i regionów będą elementami programu wsparcia udziału miast i regionów w przedsięwzięciach związanych z przewodniczeniem przez Polskę Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku.

Czym zajmuje się fundacja CITY OK?

  • Gromadzimy i udostępniamy materiały służące działalności naukowej i edukacyjnej.
  • Prowadzimy prace naukowo – badawcze i analityczne.
  • Tworzymy i uczestniczymy wraz z partnerami w realizacji programów i innych przedsięwzięć.
  • Podejmujemy współpracę na rzecz budowy potencjału ludzkiego oraz instytucjonalnego w kraju i za granicą.
  • Organizujemy konferencje, seminaria i podejmujemy wszelkie inne działania służące współpracy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Zarówno wskazane, jak i inne działania będą podejmowane w formie projektów i programów angażujących jak najliczniejsze grona osób i organizacji partnerskich

Jak działamy

1

Obszar zainteresowania

2

Spotkajmy się

3

Uzgadniamy plan

4

Wspólne działanie

Sukces naszych osiągnięć, tworzy...

Doświadczony zespół

Współpracujemy z doświadczonym zespołem specjalistów z dziedzin zrównoważonego rozwoju, klimatu oraz adaptacji do jego zmian, ekonomii oraz zarządzania. Proponujemy analizy ryzyka klimatycznego, środowiskowego oraz finansowego i jego wpływu na rozwój miast i regionów, a także przedsiębiorstw.

Tomasz Chruszczow

Tomasz Chruszczow

Prezes fundacji

Wojciech Piontek

Wojciech Piontek

Główny ekonomista

Julia Kozak

Julia Kozak

Ekspertka zarządzania projektami