Dziennikarze dla Klimatu

Strona główna » Konkurs • Dziennikarze dla Klimatu

Dziennikarze dla Klimatu

Idea konkursu • Dziennikarze dla Klimatu.

Coraz częściej dostrzegamy zmiany klimatu. Emisja gazów cieplarnianych – powstających w procesach przemysłowych, przy produkcji energii, w transporcie i w rolnictwie – wywiera wpływ na zmiany w globalnym systemie klimatycznym. Eksploatacja konwencjonalnych źródeł energii przynosi szkody środowisku i jest przyczyną niepokojących zmian klimatu. Oprócz tego światowe zasoby surowców; węgla, gazu, ropy prędzej czy później zostaną całkowicie wyczerpane. Ich pozyskanie już teraz staje się coraz droższe. Zmiany klimatu zmienią i nas – polski przemysł, rolnictwo, polskie społeczeństwo. Potrzebujemy mediów, które w najbardziej rzetelny i interesujący sposób przekazywałyby informacje na temat zmian i ochrony klimatu.

Organizator konkursu

Organizatorem Ogólnopolskiego konkursu „Dziennikarze dla Klimatu” jest Fundacja City OK · https://cityok.com.pl. Partnerami Konkursu – Ambasada RFN w Polsce oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko).

 

Podstawowy cel konkurs

Dziennikarze dla Klimatu

Podstawowym celem konkursu jest popularyzacja działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma za zadanie wyróżnić prace dziennikarzy (ich utwory) zaangażowane w tematykę klimatu wśród społeczeństwa, także wśród społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom klimatycznym.

W sposób przystępny i zrozumiały (ale niebanalny) uświadamiać o zagrożeniach klimatycznych, jak powodzie czy huragany, których siła i liczba rośnie. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu – zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych – może być zastępowanie kopalnych surowców energetycznych odnawialnymi źródłami energii. Ale też nasze codzienne działania mogą przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych i ich negatywnych skutków.

Stawiamy zatem pytanie, co możemy zrobić dla klimatu, aby żyć w zgodzie i harmonii ze środowiskiem?

Idea konkursu

Dziennikarze dla Klimatu

Idea konkursu opiera się na założeniu, że kształtowanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie na temat konsekwencji, jakie niosą zmiany klimatu ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, dlatego w konkursie oceniane są zarówno artykuły, audycje radiowe i telewizyjne na temat nowych rozwiązań technicznych popularyzacji idei wykorzystania odnawialnych źródeł energii i korzyści ekologicznych, społecznych czy gospodarczych zielonej energetyki, jak i działania edukacyjne w tej dziedzinie.
Każdego roku odbywają się regularne spotkania sygnatariuszy i obserwatorów Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmiany Klimatu – Konferencje Stron Konwencji Klimatycznej (Conferences of the Parties, z ang. COP). Są one poświęcone szczegółowym rozwiązaniom dotyczącym wcielaniu w życie postanowień konwencji i planowaniu dalszych przedsięwzięć.

Regulaminy konkursu

Zasady konkursu zostały ujęte w regulaminie.

Regulamin ustala warunki organizacji konkursu, wyłonienia laureatów oraz określa działania Komisji Konkursowej przyznającej nagrody.