Doradztwo strategiczne – LOBBING

Strona główna » Oferta » Doradztwo strategiczne – lobbing

Doradztwo strategiczne – Lobbing

Co mają na celu nasze działania lobbingowe?

Jako fundacja City Ok prowadzimy działania lobbingowe mające na celu reprezentowanie interesów przedsiębiorców i biznesu w procesie decyzyjnym. Nasze działania obejmują:

  1. Analiza i monitorowanie procesów legislacyjnych: Śledzimy uważnie procesy legislacyjne na poziomie krajowym i europejskim, identyfikujemy projekty ustaw, dyrektyw i regulacji mających wpływ na przedsiębiorców i biznes. Przeanalizowane informacje służą nam do zrozumienia i oceny potencjalnych skutków dla naszych interesariuszy.
  2. Komunikacja z decydentami politycznymi: Utrzymujemy regularny dialog z parlamentarzystami, przedstawicielami administracji i innymi decydentami politycznymi. Spotkania, konsultacje i udział w panelach dyskusyjnych dają nam możliwość przedstawienia stanowiska naszych interesariuszy, wyjaśnienia ich potrzeb i zainteresowań oraz promowania korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców.
  3. Prezentowanie stanowisk i argumentacji: Przygotowujemy raporty, analizy i prezentacje, które prezentujemy decydentom politycznym. Nasze materiały zawierają rzetelne informacje, fakty i argumenty, które służą jako podstawa do podejmowania mądrych decyzji i tworzenia lepszych regulacji.
  4. Współpraca z innymi organizacjami: Nawiązujemy partnerstwa i współpracujemy z innymi organizacjami branżowymi, stowarzyszeniami, izbami gospodarczymi i think-tankami. Działając razem, możemy skuteczniej reprezentować interesy przedsiębiorców i wpływać na kształtowanie korzystnych dla nich regulacji.
  5. Edukacja i informowanie: Organizujemy szkolenia, konferencje, seminaria i publikujemy materiały informacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości przedsiębiorców na temat aktualnych regulacji, trendów rynkowych i możliwości wsparcia. Chcemy, aby przedsiębiorcy mieli dostęp do pełnej wiedzy i narzędzi potrzebnych do skutecznego funkcjonowania w zmieniającym się środowisku.

 

Działania lobbingowe fundacji City Ok opierają się na zasadach przejrzystości, etyki i rzetelności. Naszym celem jest tworzenie lepszych warunków dla przedsiębiorców i biznesu poprzez efektywną komunikację z decydentami politycznymi i wpływanie na procesy legislacyjne w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i tworzenia korzystnych warunków biznesowych.