Tomasz Chruszczow, Specjalny Wysłannik ds. Zmian Klimatu, Polski Czempion Klimatyczny Wysokiego Szczebla, mówił o potrzebie wspólnych globalnych działań klimatycznych w celu wypełnienia Porozumienia paryskiego oraz o znaczeniu zrównoważonego rozwoju....