Inne

CITY OK

Neutralność Klimatyczna – koniec czy początek transformacji

Neutralność Klimatyczna – koniec czy początek transformacji

Zmiany klimatyczne stały się stałym tematem wielkiej debaty publicznej – globalnej, europejskiej, krajowej, lokalnej. Unia Europejska stara się być liderem zmian. Już w połowie tego stulecia chce emitować tylko tyle CO2 ile zdołają pochłonąć europejskie lasy i gleby,...

Szczyt klimatyczny COP27 – globalna dyplomacja, a życie

Szczyt klimatyczny COP27 – globalna dyplomacja, a życie

Rozpoczynający się właśnie doroczny szczyt klimatyczny jest nie tylko okazją do spotkań politycznych na najwyższym szczeblu i wygłoszenia przemówień przez prezydentów i premierów. Jak co roku szczyt klimatyczny przykuwa uwagę światowych mediów i jest okazją do jeszcze...

Wystąpienie na konferencji Singapur 2018

Tomasz Chruszczow, Specjalny Wysłannik ds. Zmian Klimatu, Polski Czempion Klimatyczny Wysokiego Szczebla, mówił o potrzebie wspólnych globalnych działań klimatycznych w celu wypełnienia Porozumienia paryskiego oraz o znaczeniu zrównoważonego rozwoju....

Zmiana klimatu – globalne wyzwanie, globalna szansa

Zmiana klimatu – globalne wyzwanie, globalna szansa

Od niemal dwóch dekad zmiana klimatu, jej powstrzymywanie oraz adaptacja do nowych warunków jest obecna w debacie publicznej na niemal całym świecie. Dzięki coraz doskonalszym modelom matematycznym można przewidywać klimatyczne konsekwencje wzrostu koncentracji gazów...

Neutralność Klimatyczna

Neutralność Klimatyczna

W mediach, na konferencjach, w codziennych rozmowach słyszy się często słowa – neutralność klimatyczna, emisje zero-netto, neutralność węglowa. Osiągnięcie neutralność klimatycznej jest prawnie wiążącym celem Unii Europejskiej. Najpierw Rada Europejska, czyli...